top of page

Przypominamy、ジェスティブ podmiotów zewnętrznych、takie jak Google Analytics lub inne aplikacje oferwane przez Wix、wykorzystujące pliki cookie lub inne technologie śledzenia za pośrednictwem usług Wix、mogą mieć sあなたの情報を知ってください。 1 つの Polityce Prywatności Wix を使用してください。

クッキーに関する情報を 2 つ作成し、Wix znajdziesz を作成します ティム・アーティクル

重要な特徴を詳細に確認し、情報を入手してください。あなたの芸術は、ジャコ・ポラディ・プラウネージ・アニ・ジャコ・ザレセニア・オドノシニ・テゴ、ジャク・ファクティチニ・ナレジ・ポストェポワチです。ザレカミー スコジスタニエは、プラウネージ、ポリティキ プリコフ クッキーを使用して、さまざまな情報を収集します。

ポリティカ プリクフ クッキー

インターネット上の情報は非常に強力で、クッキーを使用したり、さまざまな技術を使用したり、非常に強力な情報を得ることができます。 Należy jasno określić、jakie narzędzia do śledzenia aktywności internautów (np. cookies、flash cookies、web beacons、itp.) są wykorzystywane na Twojej stronie、jakie dane osobowe zbierają 私はチェゴ są wykorzystywane を実行します。

bottom of page